Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Linh Hướng Giuse Võ Viết Cường – 15/4

Hôm nay, Gia đình Nữ Vương Hoà Bình chúng ta hân hoan chúc mừng sinh nhật Cha Linh hướng Giuse Võ Viết Cường, O.P. Cảm ơn Anh vì đã luôn đồng hành và dẫn dắt Nhóm trong thời gian vừa qua.

Hoà trong tâm tình mến yêu và chúc mừng sinh nhật Anh, nguyện xin Ba Ngôi Chí Thánh đổ tràn ân sủng xuống trên “Người linh mục nhiệt thành”. Đại Gia đình NVHB cầu mong Chúa ban cho Anh thật nhiều sức khỏe và bình an để Anh có thể chu toàn nhiệm vụ mà Chúa đã trao ban.

Gia Đình NVHB