Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Cựu Linh Hướng Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam (4/7)

“ Ngợi khen Chúa, đã thương đời con

Đời con sống chứa chan tình thương …”

Trích “Kinh tạ ơn”

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa qua Thánh Mẫu Maria Nữ Vương Hoà Bình, chúng ta luôn biết ơn vì những những con người đã góp phần làm nên một gia đình NVHB lớn mạnh như hôm nay.

Thiên Chúa quan phòng đã gửi đến cho nhóm chúng ta những người anh linh hướng đầy nhiệt thành. Một trong số đó là anh Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam – linh hướng trong suốt 8 năm của nhóm chúng ta. Anh là một con người ngay thẳng, cương nghị nhưng lại đầy yêu thương. Qua 8 năm phục vụ trong tinh thần một người cha linh hướng, nhóm chúng ta đã có những bước phát triển vượt bậc cả về tầm nhìn lẫn quy mô. Đúng là “Tình yêu Chúa luôn ngọt ngào, hồng ân Chúa luôn dạt dào” và đổ đầy trên mỗi chúng ta.

“Đời con một khúc ngợi khen

Nguyện nên hạt muối, nắm men cho đời.

Nguyện rằng rẽ sóng ra khơi

Theo Thầy Chí Thánh, một đời hiến dâng.

Duy Nam* chẳng chút bâng khuâng

Gian nan, nguy hiểm nguyện vâng theo Thầy.

Suốt đời vững chí dựng xây

Tình Yêu, Sự Sống, đó đây Hoà Bình.”

*Cha Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam, OP.

Hoà trong tâm tình mến yêu, đại gia đình Nữ Vương Hoà Bình chúng ta hân hoan chúc mừng sinh nhật anh cựu linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam, OP. Chúng em chúc anh tuổi mới thêm khôn ngoan, đầy minh mẫn và mãi nhiệt tâm với sứ vụ linh mục của mình. Chúc anh thêm sức khoẻ và kiên trì để hoàn thành sứ vụ mà Thầy Chí Thánh đã trao phó.

Nguyện xin Ba Ngôi Chí Thánh đổ tràn ân sủng xuống trên “Người linh mục nhiệt thành”, “Người anh đầy yêu thương” của đại gia đình Nữ Vương Hoà Bình.

Gia đình NVHB