Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Linh Hướng Giuse Võ Viết Cường – 15/4

Hôm nay, Gia đình Nữ Vương Hoà Bình chúng ta hân hoan chúc mừng sinh nhật Cha Linh hướng Giuse Võ Viết Cường, O.P. Sau khi quay trở lại với Nhóm trong vai trò Linh hướng, Anh đã luôn đồng hành và dành cho Nhóm sự ưu ái nhất.

Hoà trong tâm tình mến yêu và chúc mừng sinh nhật Anh, nguyện xin Ba Ngôi Chí Thánh đổ tràn ân sủng xuống trên “Người linh mục nhiệt thành”. Đại Gia đình NVHB cầu mong Chúa ban cho Anh thật nhiều sức khỏe và bình an để Anh có thể chu toàn nhiệm vụ mà Chúa đã trao ban.

Gia Đình NVHB