Chúc Mừng Sinh Nhật Anh Cựu Đồng Hành Giuse Võ Viết Cường

Kính chúc Anh cựu Đồng hành thân thương của chúng em có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa. Đại gia đình NVHB cầu mong Chúa ban cho Anh thật nhiều sức khỏe và bình an để Anh có thể chu toàn nhiệm vụ mà Chúa đã trao ban.

Chúc mừng sinh nhật anh!!

Gia Đình NVHB