Chúa Nhật 11/5 LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH

CN Tuần IV mùa Phục Sinh hay còn gọi Lễ Chúa Chiên Lành, Hội Thánh trên toàn thế giới cầu nguyện một cách đặc biệt cho ơn gọi thiên triệu. Giáo Hội cầu nguyện cho có nhiều bạn trẻ hiến thân theo Chúa trong đời sống tu sĩ hay giáo sĩ. Sơ Bề Trên của cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn có ĐẶC BIỆT MỜI NHÓM SVCG NVHB tham gia thánh lễ này tại nhà nguyện 42 Tú Xương lúc 17g00 ngày 11/5/2014. Để tiện cho việc sắp xếp chương trình cho quý sơ, các thành viên tham gia vui lòng báo lại số lượng trước 9g00 sáng thứ 4. Thay vì tham dự thánh lễ sáng CN, Nhóm sẽ tham dự thánh lễ cùng quý sơ lúc 17g00

Nhóm cũng đặc biệt kêu gọi các anh chị cựu cùng các bạn tham gia. Các sơ nhiệt tình ưu ái mời, mình cũng đáp lại với tinh thần trên

PS: Vì Nhóm mình cùng sinh hoạt với nhiều nhóm khác nên tham dự thánh lễ vui lòng mặc áo nhóm hoặc áo sơ mi.

Đăng ký họ tên và số điện thoại cho P. Linh 0168 593 8806, hoặc đội trưởng 4 đội trại TRƯỚC 9g00 sáng thứ 4.

Ban Điều Hành