Cầu nguyện cho các ứng cử viên Ban Điều Hành niên khóa 2016 – 2017

[docxpresso file=”http://nvhb.net/wp-content/uploads/2016/11/chia-se-cau-nguyen-truoc-bau-cu-1.odt” comments=true]