Cầu Nguyện & Chia Sẻ Mùa Chay (3/2023)

“In prayer it is better to have a heart without words than words without a heart.”
John Bunya

Trong tiếng Latinh, Mùa Chay là QUADRAGESIMA, từ này có nghĩa là “40”. Trong Mùa Chay, chúng ta cùng sống với Đức Kitô 40 ngày trong sa mạc, để trải qua cuộc hành trình 40 năm của dân Israel tiến về Đất hứa.

Ngày xưa, khi bước vào Mùa Chay, Hội thánh nhấn mạnh đến những cách thế hy sinh hãm mình. Ngày nay, Hội thánh nhắc lại cho chúng ta mục đích và ý nghĩa của công việc đó. Việc hy sinh hãm mình trong Mùa Chay qui hướng về Thiên Chúa, tôn vinh Người, đồng thời cũng qui hướng về tha nhân, để lưu tâm giúp đỡ, sống tình bác ái huynh đệ.

Trong Tin Mừng, rất nhiều lần Đức Giêsu nói đến cầu nguyện và gắn liền cầu nguyện với thay đổi đời sống. Phải cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa mới mong thay đổi được đời sống. Trong Mùa Chay, chúng ta phải cầu nguyện, cố gắng cầu nguyện, tìm thời giờ và những nơi để cầu nguyện. Cầu nguyện cũng giáo dục lương tâm chúng ta và Mùa Chay rất thích hợp cho công việc này. Trong Mùa Chay, Hội thánh nhắc bảo chúng ta phải xưng tội để lương tâm được trong sạch mà sống mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Kitô, không phải trong phụng vụ mà thôi nhưng trong cả tâm hồn nữa.

Chính vì thế, vào ngày Thứ Bảy (11/3) Gia Đình NVHB sẽ có một buổi Cầu Nguyện & Chia sẻ tại 42 Tú Xương.

Buổi cầu nguyện được diễn ra nhằm giúp các thành viên trong Gia Đình NVHB có thể canh tân tâm hồn, trò chuyện cùng với Chúa cũng như thêm gắn kết và bền chặt với nhau.

Khung thời gian cụ thể như sau:

18h30Tập trung
18h45-19h05Đọc kinh, lần hạt, thinh lặng.
19h05-19h40Các bạn trong nhóm chia sẻ với nhau.
19h40 – 20hAnh chị Đồng Hành chia sẻ.
20h-20h50Sinh hoạt
20h55Kết thúc, ra về.

Rất mong quý Anh, Chị và các bạn có thể sắp xếp để cùng tham gia buổi cầu nguyện này.

Xin chúc mọi người một mùa Chay bình an và đầy ơn phúc.

Gia Đình NVHB