Thành kính phân ưu: Ông cố Micae, thân phụ soeur Teresa Trần Ngọc Linh

Nhận tin Ông cố Micae, thân phụ soeur Teresa Trần Ngọc Linh (cựu đồng hành nhóm) vừa qua đời vào ngày 17 tháng 09 năm 2013.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành  tại Trà Vinh vào lúc 15h00 ngày 19 tháng 09 năm 2013.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin chia buồn cùng Chị và tang quyến trước sự ra đi của Ông. Xin Chúa sớm đưa linh hồn Micae về hưởng phúc trường sinh trên quê trời.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Ông cố Micae,

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình