Tin nhanh: Chương trình Họp Mặt Tổ – Agape XXIII Sải Cánh Bay

Vậy là công tác cuối trước khi bước vào Agape đã được hoàn thành khi ngày hôm nay nhóm Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình tổ chức buổi Họp mặt tổ – Agape XXIII Sải Cánh Bay tại 90 Nguyễn Thái Sơn.

Thánh lễ bắt đầu lúc 16h00, trong tâm tình mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần phù trợ cho chương trình Agape được diễn ra tốt đẹp.

Thánh lễ do Cha Đa Minh Lê Đức Thiện, O.P chủ tế.

Sau thánh lễ, mọi người di chuyển vào nơi diễn ra chương trình, mở đầu là lời chào và những thông báo về chương trình sắp tới do chị Bình – Phó Nội triển khai đến mọi người. Hôm nay có sự hiện diện của 4 tổ tham gia Agape, lần lượt các tổ bốc thăm màu chủ đạo cho mình.

Kế đến là thời gian riêng dành cho các tổ, các tổ sẽ bàn với nhau về tên, khẩu hiệu, chuẩn bị vật dụng và món ăn cho ngày trại sắp đến.

Ding…dong… Thời gian họp riêng đã hết, các tổ lần lượt giới thiệu tên và khẩu hiệu của nhóm. Tổ nào cũng đem đến cái tên và khẩu hiệu thật kêu, cùng hướng đến ngày trại thật sôi động.

Sau cùng, mọi người cùng dùng bữa do Thủ Quỹ chuẩn bị. Mọi người ăn uống và trò chuyện. Sau hết tất cả cùng dọn dẹp và ra về, hẹn nhau tại Hồ Cốc để cùng Sải Cánh Bay.

Thông tấn xã NVHB