Thư Mời Tham Dự Chương Trình Hòa Mạng Cùng Carlo Ngày 10-10-2020

Tổng Giáo phận Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh
Ban Mục vụ Giới trẻ

THƯ MỜI

Kính thưa: Quý Cha Chánh xứ, Quý Cha Phó, Quý Cha Đồng hành Giới trẻ

Đấng Đáng kính Carlo Acutis, một thiếu niên và lập trình viên máy tính sẽ được tuyên phong chân phước vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Nhân dịp này, Đức Tổng Giuse đã hướng dẫn Ban Mục vụ Giới trẻ giáo phận tổ chức chương trình “HOÀ MẠNG CÙNG CARLO” vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, tại nhà thờ Tân Phước, như thư đã gởi vào ngày 23/07/2020.

Chúng con xin quý cha sắp xếp thời gian tham dự và mời gọi các bạn trẻ tham dự.

Thời gian: 13g00-21g00 ngày thứ Bảy, 10/10/2020

13:00    Đón tiếp

14:00    Hội thảo: Nên Thánh khi lên mạng

17:00    Chuẩn bị đón Đức Tổng Giuse

17:30    Thánh lễ

Địa điểm: Giáo xứ Tân Phước, 245 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Kính xin quý cha thương cầu nguyện cho chúng con.

Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và thánh Giuse ban xuống trên quý Cha và các bạn trẻ của quý xứ được an lành, thánh đức.

Tân Phước, ngày 30 tháng 09 năm 2020
Linh mục Trưởng Ban MVGT
Gioan Lê Quang Việt

*SĐT liên lạc: Đỗ Thanh 094 416 1688

Nguồn: hdgmvietnam.com