Thông Báo: Ứng Cử Ban Điều Hành Nhiệm Kỳ 2021 – 2022

Triết gia Ralph Waldo Emer- son từng nói: Chẳng có thành tựu vĩ đại nào lại không chứa đựng ngọn lửa nhiệt tình”. Điều đó cho thấy rằng, chẳng ai trong chúng ta có thể đạt đến thành công mà chỉ cậy dựa vào sự thờ ơ hay ghẻ lạnh với công việc mình lựa chọn. Nhiệt tình chính là lòng hăng say và cũng có thể gọi là đam mê. Sự tiến bộ của nhân loại tùy thuộc vào những con người dám mơ ước, không ngừng nỗ lực tìm kiếm để biễn những ước mơ đó thành hiện thực.

Không ai sinh ra mà lại có ngay lòng nhiệt thành cả, tố chất này phải rèn luyện mới có. Làm Ban Điều Hành cũng vậy, ban đầu sẽ có chút khó khăn, có chút vất vả vì phải sắp xếp thời gian học tập, làm thêm để đi họp, chạy chương trình và phải trở thành cầu nối gắn kết các thành viên với nhau hơn. Rồi 8 thành viên, mỗi người 1 cá tính cũng không tránh khỏi những tranh luận, hiểu lầm…Nhưng trước hết, hãy tin tưởng vào giá trị ý tưởng của mình hoặc về chính bản thân mình một cách nghiêm túc. Hãy rút kinh nghiệm từ những sai lầm, thiếu sót trong bất cứ việc gì mình đang cố gắng làm để thuyết phục người khác và ngay lập tức sửa sai. Và cũng qua những trở ngại ấy thì mới trưởng thành hơn. Trở thành thành viên Ban điều hành, bạn sẽ cảm nhận được sự lớn lên từng ngày, sự trưởng thành hơn trong cách nghĩ và cả hành động, trải qua những bất đồng rồi càng hiểu và gắn bó với nhau hơn. 

Làm Ban Điều Hành sẽ được trải nghiệm nhiều điều vô cùng thú vị: lăn lộn cùng nhau lên chương trình, lâu không họp nhớ nhau quá hẹn hò sinh tố, hay hò hét nhau họp online đêm khuya. Kỉ niệm và sự trưởng thành thì đầy ắp, còn khó khăn? Phía sau Ban Điều Hành là Cha Linh Hướng, Ban Đồng Hành, các Anh Chị cựu và toàn thể các bạn thành viên cùng giúp sức.

Với niềm tin này, bạn sẽ trở nên một người lan tỏa sức mạnh của người trẻ với tôn chỉ của nhóm “Nhiệt tình – Đoàn kết – Vươn lên, bạn cũng sẽ có cơ hội được học hỏi và trưởng thành hơn, hãy nhanh tay gửi đơn đăng kí Ứng cử Ban Điều Hành niên khóa 2021 – 2022. Có 8 chức vụ: Trưởng Nhóm, Phó Nội, Phó Ngoại, Trưởng ban Thư Ký, Trưởng ban Thủ Quỹ, Trưởng ban Phụng Vụ, Trưởng ban Văn Thể Mỹ và Trưởng ban Truyền Thông.

Cụ thể công việc của từng chức vụ:

[accordion]
[accordion_item title =”Trưởng Nhóm”]

  1. Với sự cố vấn của Ban Đồng Hành và vị Linh Hướng, Trưởng Nhóm chịu trách nhiệm định hướng các hoạt động của Nhóm theo Quy chế hiện hành.
  2. Điều hành tổng quát mọi hoạt động của Nhóm.
  3. Triệu tập và chủ tọa các buổi họp của Ban Điều Hành cũng như các buổi gặp gỡ của Nhóm.
  4. Là đại diện chính thức cho Nhóm trong tất cả các hoạt động đối ngoại.

[/accordion_item]
[accordion_item title =”Phó nội”]

  1. Cùng với Trưởng Nhóm tổ chức tất cả các hoạt động định kỳ trong Nhóm.
  2. Chịu trách nhiệm quan sát và nhắc nhở sao cho các hoạt động của Nhóm nói chung và của các thành viên nói riêng không “vượt quá” các điều trong Quy chế hiện hành.
  3. Thay mặt Trưởng Nhóm trong các buổi họp, các sinh hoạt định kỳ của Nhóm khi được ủy quyền hoặc khi Trưởng Nhóm vắng mặt.
  4. Triệu tập và chủ tọa các buổi bầu Ban Điều Hành theo Quy chế hiện hành vào cuối nhiệm kỳ.

[/accordion_item]
[accordion_item title =”Phó ngoại”]

  1. Cùng với Trưởng Nhóm tổ chức các hoạt động có liên quan đến các tập thể, tổ chức, cá nhân khác.Thực hiện các công việc (2.3.i.) thay Trưởng Nhóm khi được ủy quyền hoặc khi Trưởng Nhóm vắng mặt

[/accordion_item]
[accordion_item title =”Trưởng ban Thư ký”]

 1. Cùng với Trưởng Nhóm và hai Phó Nhóm lên chương trình cho các hoạt động của Nhóm.
 2. Viết biên bản các cuộc họp.
 3. Nhắc nhở các ngày kỉ niệm của Nhóm và của các thành viên trong Nhóm.
 4. Kết hợp với Trưởng ban Truyền thông thực hiện nhật ký của Nhóm.

[/accordion_item]
[accordion_item title =”Trưởng ban Thủ quỹ”]

  1. Giữ ngân quỹ (và tổ chức các hoạt động gây quỹ khi có thể) cho Nhóm.
  2. Thực hiện thu – chi theo quyết định của Ban Điều Hành, sau khi tham khảo ý kiến của Ban Đồng Hành.
  3. Thực hiện dự chi cho tất cả các sự kiện – hoạt động của Nhóm, ít là 01 tháng trước thời điểm diễn ra sự kiện – hoạt động ấy.
  4. Báo cáo thu – chi định kỳ mỗi tháng và sau mỗi các hoạt động chính.

[/accordion_item]
[accordion_item title =”Trưởng ban Phụng Vụ – Lễ nghi”]

  1. Chịu trách nhiệm chính trong tất cả các hoạt động Phụng vụ, các buổi tập hát, cầu nguyện, tĩnh tâm của Nhóm.
  2. Cộng tác với Phó Ngoại và Trưởng ban Văn thể mỹ trong các dịp đón tiếp – gặp gỡ của Nhóm.

[/accordion_item]
[accordion_item title =”Trưởng ban Văn thể mỹ”]

  1. Chịu trách nhiệm tổ chức tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao định kỳ của Nhóm.
  2. Cộng tác với Phó ngoại (trong các dịp gặp gỡ, giao lưu,… với các tập thể, cá nhân khác) và với Trưởng ban Phụng Vụ – Lễ nghi (trong một số dịp cầu nguyện, tĩnh tâm,…).

[/accordion_item]

[accordion_item title =”Trưởng ban Truyền thông”]

  1.  Cộng tác với Ban Biên Tập Web Nhóm theo chương trình đã thống nhất.
  2. Chịu trách nhiệm soạn thảo, đăng và quản lý tất cả các tin tức, thông báo, hình ảnh, tư liệu của Nhóm trên Web và trên Facebook sau khi đã có sự thống nhất (tùy theo tính chất quan trọng của tin tức, thông báo, hình ảnh, tư liệu được đăng) hoặc với Ban Điều Hành, hoặc với Ban Đồng Hành, hoặc với vị Linh Hướng.
  3. Cộng tác với Thư ký trong việc thực hiện Nhật ký (cả văn bản lẫn hình ảnh) của Nhóm.

[/accordion_item]

[/accordion]

Lưu ý: Điều kiện dành cho các ứng cử viên: Cho dù đã kết nạp hay chưa, ứng cử viên phải là những người biết đến Nhóm, có thiện chí, tâm huyết và có khả năng làm việc chung. 

Hãy cân nhắc bản thân phù hợp với vị trí nào và mạnh dạn gửi đơn ứng cử nhé.

Đơn đăng kí xin gửi về địa chỉ mail: bandieuhanhnvhb@gmail.com 
Hạn đăng kí đến hết 24h00 ngày 21/11/2021. 

Tải mẫu đơn đăng kí tại đây

https://docs.google.com/document/d/1svkvG8JqqlUxAXaS4tPj7zoZ8hfjKUO_/edit?usp=sharing&ouid=113416097502654211106&rtpof=true&sd=true

Ban Điều Hành