Thông báo: Tân Đồng Hành Nhóm Sinh Viên NVHB

Kính thưa quý Anh Chị và các bạn,

Trong tâm tình Tạ ơn Thiên Chúa, Gia đình NVHB xin đón chào Soeur Mátta Hằng Liên và Soeur Maria Kim Liên vừa được quý Soeur Bề trên Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn chỉ định vào vai trò Đồng hành Nhóm Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình, thay cho hai Soeur Clara Trần Thị Thu Thủy và Anna Võ Thị Ái Mỹ.

Đây là một sự kiện quan trọng đối với Gia đình Nữ Vương Hòa Bình. Chúng ta sẽ có một dịp gần nhất để có thể tạm chia tay hai Chị nguyên Đồng hành Clara Trần Thị Thu Thủy và Anna Võ Thị Ái Mỹ, cũng như chào đón chính thức hai Chị tân Đồng hành Mátta Hằng Liên và Maria Kim Liên.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, nâng đỡ và chúc lành cho hai Chị nguyên Đồng hành. Xin Chúa thêm sức cho hai Chị trong những sứ vụ mới được Chúa và Tu hội trao phó.

P/s: Xin quý Anh Chị và các bạn hiệp ý và đón chờ bản tin tiếp theo.

Gia đình NVHB