Thông Báo: Tân Đồng Hành Nhóm Sinh Viên NVHB

Anh Chị và các bạn thân mến. Trong thời gian vừa qua, Gia đình NVHB chúng ta đã có những thay đổi quan trọng về nhân sự của Ban Đồng Hành.

Trong tâm tình hân hoan, chúng ta chào đón Anh Phêrô Hoàng Khanh. Nguyễn Ngọc Thạch, O.P. vừa được quý Cha Bề trên chỉ định vào vai trò Đồng hành Nhóm Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình. 

Đây là một sự kiện quan trọng đối với Gia đình Nữ Vương Hòa Bình. Chúng ta cùng chào đón chính thức Anh Đồng Hành sẽ đồng hành cùng sự phát triển của Nhóm trong những năm tới.

Trong tâm tình biết ơn, Gia đình chúng ta cũng tạm chia tay Anh nguyên Đồng hành Đaminh Martin. Nguyễn Ngọc Huy, O.P.  sau khi quý Cha bề trên trao bài sai để Anh thi hành các công tác mục vụ mới của nhà Dòng.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, hằng nâng đỡ và giữ gìn Anh nguyên Đồng hành trong sứ vụ mới được nhà Dòng trao phó. Xin Chúa mãi là niềm vui và bình an của Anh mỗi ngày trong đời dâng hiến.

Gia đình NVHB