Thông Báo: Tân Đồng Hành Nhóm Sinh Viên NVHB

 Anh Chị và các bạn thân mến. Trong thời gian vừa qua, Gia đình NVHB chúng ta đã có những thay đổi quan trọng về nhân sự của Ban Đồng Hành.

Trong tâm tình hân hoan, về phía Tu hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn, Gia đình chúng ta vui mừng đón chào Chị Maria Phạm Thúy, D.C và Chị Xuân Quỳnh, D.C vừa được chỉ định vào vai trò Đồng hành Nhóm Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình.

Về phía Dòng Đa Minh, chúng ta chào đón Anh Giuse Trương Văn Tân, O.P.  và Anh Đaminh Martin. Nguyễn Ngọc Huy, O.P. vừa được quý Cha Bề trên chỉ định vào vai trò Đồng hành Nhóm Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình. 

Đây là một sự kiện quan trọng đối với Gia đình Nữ Vương Hòa Bình. Chúng ta cùng chào đón chính thức bốn Anh Chị Đồng Hành sẽ đồng hành cùng sự phát triển của Nhóm trong những năm tới.

Trong tâm tình biết ơn, Gia đình chúng ta cũng tạm chia tay Anh nguyên Đồng hành Phero Nguyễn Đình Đạm, O.P, Anh Gioan Nguyễn Long Quân, O.P. và Chị nguyên Đồng hành Hằng Liên, D.C, sau khi quý Cha, quý Dì bề trên trao bài sai để Anh Chị thi hành các công tác mục vụ mới của nhà Dòng.

Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, hằng nâng đỡ và giữ gìn Anh Chị nguyên Đồng hành trong sứ vụ mới được nhà Dòng trao phó. Xin Chúa mãi là niềm vui và bình an của Anh Chị mỗi ngày trong đời dâng hiến.

Gia đình NVHB