Thông Báo: Tân Đồng Hành Nhóm Sinh Viên NVHB

“Các con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần … và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy …cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8)

Nguyện xin Đức Giê-su ban muôn ơn lành trên tất cả chúng ta, ước mong rằng niềm vui ngày Chúa Thăng Thiên ngập tràn tâm hồn Anh Chị và toàn thể các bạn trong Gia đình Nữ Vương Hòa Bình.

Trong niềm vui ngày Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin đón chào Thầy Đaminh Nguyễn Công Thuấn, O.P. vừa được quý Cha Bề trên chỉ định vào vai trò Đồng hành Nhóm Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình, cùng với Thầy Phê-rô Nguyễn Đình Đạm, O.P.

Đây là một sự kiện quan trọng đối với Gia đình Nữ Vương Hòa Bình. Nhưng vì chưa có một cơ hội nào thuận tiện nên chúng ta sẽ chào đón chính thức Anh tân Đồng hành Đaminh Nguyễn Công Thuấn, O.P. vào một dịp gần nhất.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, nâng đỡ và thêm sức cho quý Anh Chị Ban Đồng Hành trong công tác mục vụ Sinh viên mà Chúa và Hội Dòng trao phó.

Gia đình NVHB