Thông Báo: Tân Đồng Hành Nhóm Sinh Viên NVHB

“Chính đây là đêm, nhờ ánh sáng cột lửa thiêng, xua tan bóng đen tội lỗi nhân gian …” (Thánh thi Exsultet)

Nguyện xin ánh sáng và bình an của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng là Chân Lý và Sự Thật, soi tỏ và ngự trị trong tâm hồn tất cả Anh Chị và toàn thể các bạn trong Gia đình Nữ Vương Hòa Bình.

Trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin đón chào Thầy Phê-rô Nguyễn Đình Đạm, O.P. vừa được quý Cha Bề trên chỉ định vào vai trò Đồng hành Nhóm Sinh viên Nữ Vương Hòa Bình, thay cho Thầy Phê-rô Nguyễn Duy Đạt, O.P.

Đây là một sự kiện quan trọng đối với Gia đình Nữ Vương Hòa Bình. Chúng ta sẽ có một dịp gần nhất để có thể chào đón chính thức Anh tân Đồng hành Phê-rô Nguyễn Đình Đạm, O.P.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria, nâng đỡ và chúc lành cho Anh nguyên Đồng Hành Phê-rô Nguyễn Duy Đạt, O.P. Xin Chúa thêm sức cho Anh trong những sứ vụ mới được Chúa và nhà Dòng trao phó.

Gia đình NVHB