Thông báo: Hoãn Chương Trình Giao Lưu Bóng Đá Giáng Sinh 2020

Thưa các anh chị và các bạn,

Chương trình giao lưu bóng đá Giáng Sinh không chỉ là dịp để chúng ta nâng cao tinh thần thể thao – rèn luyện sức khỏe, mà đây cũng là dịp nối kết, tình thân giữa các thành viên, giữa các thế hệ trong Gia đình NVHB. Đồng thời cũng là cơ hội giao lưu, gắn kết với các Nhóm bạn và Lưu xá bạn.

Tuy nhiên, nhân loại vẫn đang trải qua những ngày khó khăn trong mùa dịch Covid. Các cơ quan hữu trách về phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam vẫn đưa ra những khuyến cáo yêu cầu chúng ta không được chủ quan hay xem nhẹ những cảnh báo của giới y khoa. Trách nhiệm phòng bệnh nằm ở toàn xã hội, chứ không chỉ thuộc về riêng ai.

Sau khi đã cân nhắc và trao đổi với Ban đồng hành và Ban điều hành, anh đã đề nghị hoãn chương trình Giao lưu bóng đá Giáng Sinh 2020.

Anh thực sự rất tiếc vì ngày gặp mặt giao lưu đã không được diễn ra như dự kiến. Xin các bạn cảm thông và hy sinh để cộng đồng và bản thân mỗi người được an toàn.

Anh xin lỗi vì việc thông báo xảy ra gần sát ngày. Lý do vì anh và Ban đồng hành lẫn Ban điều hành đã phải liên tục bàn bạc với hy vọng tìm được phương cách tổ chức sao cho chúng ta được an toàn trước dịch bệnh, nhưng không tìm được phương cách khả thi, nên đành quyết định hoãn buổi giao lưu vào gần sát ngày. Mong các nhóm bạn thứ lỗi và cảm thông.

Xin các bạn hiệp thông tiếp tục cầu nguyện để đại lễ Giáng Sinh sắp tới vẫn được cử hành trong bình an. Và xin toàn thể mọi người tiếp tục hiệp ý cầu nguyện để dịch bệnh sớm chấm dứt.

Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, gìn giữ và che chở mỗi người chúng ta, cũng như toàn thế giới này.

00g00, ngày 19 tháng 12 năm 2020

Linh hướng

Giuse Nguyễn Quang Huy, O.P.