Thông Báo: Chương Trình Lần Chuỗi Mân Côi Sống

Trong cơn đại dịch Covid-19 hôm nay, nhân loại rất cần đến hiệu quả chữa lành và bảo vệ từ lời kinh Mân Côi. Với tâm tình cầu nguyện cho các nạn nhân Covid-19 đang phải chịu đau đớn vì dịch bệnh hoặc đã qua đời, Ban điều hành mời gọi Anh Chị và các bạn cùng hiệp thông với nhau trong lời kinh tuyệt diệu này. Chúng ta cũng hãy nài xin Mẹ cầu khẩn cùng Chúa giải thoát thế giới khỏi đại dịch khủng khiếp này, để đời sống nhân loại sớm được trở lại trong thanh bình.

Ý nguyện chung:

  • Cầu nguyện cho những người đang ở trong tâm dịch, các bệnh nhân đang bị nhiễm Covid và những bệnh nhân đã qua đời.
  • Cầu cho năm học mới với chủ đề “KIÊN VỮNG TRONG ĐỨC TIN”

Cách thức: 

– Mỗi người sẽ tự do đăng ký lần chuỗi theo từng ngắm của Mầu Nhiệm Vui (ít nhất một ngắm = 10 kinh Mân Côi) và có thể viết thêm ý cầu nguyện riêng ở đường link dưới đây, Ban Điều Hành sẽ tổng hợp để cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin. 

https://forms.gle/FXTip4rYZrcPh7kr9

Để chương trình diễn ra thuận lợi Ban Điều Hành gửi đến Anh Chị và các bạn link tham gia vào tối ngày 02/10/2021. Một số hướng dẫn Anh Chị và các bạn khi tham gia đọc kinh chung trên Google Meet: 

– Thời gian lần chuỗi chung: 20h00 thứ 7 ngày 02 tháng 10 năm 2021. 

– Sau khi Ban Điều Hành gửi link tham dự, xin quý Anh Chị và các bạn vào lúc 19 giờ 50 phút để đường truyền ổn định. Trong quá trình diễn ra chương trình Anh Chị và các bạn cùng mở Camera và tắt Mic tránh làm ảnh hưởng đường truyền diễn ra của chương trình.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ luôn che chở và gìn giữ chúng con trong cơn đại dịch này.

Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con ! Amen !

Ban Điều Hành