Thành kính phân ưu: Ông Giuse Vũ Công Minh, Ba của chị Vũ Thị Ánh Duyên

Nhận tin Ông Giuse Vũ Công Minh, Ba của chị Vũ Thị Ánh Duyên, vừa qua đời vào lúc 15h00 ngày 30 tháng 7 năm 2016. Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin chia buồn cùng chị và tang quyến trước sự mất mát này.

Nguyện xin Thiên Chúa dẫn đưa linh hồn Giuse về hưởng nhan thánh Chúa và xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ tang quyến trong vòng tay yêu thương của các Ngài.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào 4h30 ngày 02-08-2016 tại Giáo Xứ Kim Hải, Giáo Phận Bà Rịa.

Gia đình Nữ Vương Hoà Bình xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Giuse.

Gia đình NVHB.