Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Vinh Sơn – Bố Của Chị Trần Liễu

Nhận được tin Ông Vinh Sơn Trần Thiện Vượng , là bố của Chị Liễu, đã được Chúa gọi về hưởng nhan Thánh Chúa ngày 4 tháng 1 năm 2020.

Gia đình NVHB gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chị cùng tang quyến trước sự mất mát to lớn này.

Trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng con xin kính tin và phó dâng linh hồn Ông Vinh Sơn vào bàn tay Quan phòng của Thiên Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa dẫn đưa Linh hồn Ông Vinh Sơn sớm về hưởng hạnh phúc viên mãn với Người.

Thánh Lễ án táng sẽ được cử hành vào lúc 8h00 sáng ngày 06 tháng 01 năm 2020 tại Thánh Đường giáo xứ Nam Điền, Giáo phận Bùi Chu

Xin quý Anh Chị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB