Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Soeur Kathleen Appler, D.C

“Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống

Trước Thánh nhan, ôi vui sướng tràn trề.”

(Tv 16, 11)

Vào ngày 18/03/2020, Soeur Kathleen Appler, D.C., Mẹ Bề trên Tổng quyền Tu Hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn đã lên đường về nhà Cha, sau một đời phục vụ người nghèo trong Tu Hội Nữ tử Bác ái, hưởng thọ 68 tuổi.

Một vài nét tiểu sử của Mẹ Bề trên:

Soeur Kathleen đến từ Utica, New York, Hoa Kỳ, gia nhập Tu hội Nữ tử Bác ái tại Boston, Massachusetts vào tháng Tư năm 1973. Soeur đã kỷ niệm 46 năm ơn gọi vào tháng Tư năm 2019.

Soeur Kathleen đã tham gia phục vụ trong các lĩnh vực giáo dục, quản trị, ơn gọi và đào tạo. Soeur làm việc trong các trường học và cũng phục vụ tại Trung tâm Giáo xứ St. John ở Brooklyn, New York, từ năm 1995 đến 2000. Tại đây, Soeur đảm nhận vai trò Chị Phục Vụ từ năm 1997 đến 1999. Vào năm 2000, Soeur được bầu làm Giám tỉnh Tỉnh dòng Đông Bắc Albany, New York của Tu Hội Nữ tử Bác ái. Tháng Sáu năm 2009, Soeur được bầu làm Tổng Cố vấn cho nhiệm kỳ 6 năm. Soeur Kathleen là Tổng Nghị viên của 5 Tỉnh dòng Nữ tử Bác ái tại Hoa Kỳ và của các Tỉnh dòng Anh, Ái Nhĩ Lan và Úc.

Vào ngày 23 tháng Năm năm 2015, Soeur được bổ nhiệm làm Bề trên Tổng quyền của Tu Hội Nữ tử Bác ái. Và ngày 08 tháng Bảy năm 2019, Soeur được bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Tu Hội Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ.

Soeur Kathleen đã đứng đầu một cộng đoàn hơn 14.000 Nữ tử Bác ái trên khắp thế giới, sinh sống và phục vụ trên 94 quốc gia và chia thành 60 Tỉnh và một Miền.

Trong niềm tiếc thương vô hạn, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình hiệp cùng toàn thể Gia đình Vinh Sơn trên toàn thế giới cầu nguyện và nài xin Thiên Chúa ban cho linh hồn Soeur sớm hưởng vinh quang nước Trời. Là một thành viên nhỏ trong đại Gia đình Vinh Sơn, Nhóm chúng ta cùng hiệp thông và chung chia nỗi buồn to lớn này với quý Dì Nữ Tử Bác Ái trên toàn thế giới.

Thánh lễ an táng cho Mẹ Bề trên sẽ được cử hành lúc 14h00 ngày 24 tháng Ba năm 2020 tại Nguyện đường Đức Trinh Nữ Ảnh Phép Lạ, Paris.

Xin quý Anh Chị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Soeur Kathleen Appler, D.C., sớm hưởng tôn nhan Chúa.

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ”

Gia đình NVHB