Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Phêrô – Thân Phụ Anh Phêrô Ngô Quang Trưởng và Chị Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thắm.

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi” (Lc 2,29)

Gia Đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời phân ưu đến Anh Chị khi nhận được tin Ông Phêrô Ngô Lý Thuyết là thân phụ của Anh Phêrô Ngô Quang Trưởng và Chị Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thắm đã được Chúa gọi về hưởng nhan Thánh, vào lúc 19h50 ngày 25 tháng 02 năm 2022.

Trong tâm tình hiệp thông, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chị cùng tang quyến trước sự ra đi của Ông. Đồng thời, chúng ta xin Chúa an ủi tang gia trong khoảng thời gian này.

Trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng con xin kính tin và phó dâng linh hồn cụ Ông Phêrô vào bàn tay Quan phòng của Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa dẫn đưa Linh hồn Cụ Ông Phêrô sớm về hưởng hạnh phúc viên mãn với Người. Đồng thời chúng ta xin Chúa an ủi tang gia trong khoảng thời gian đau buồn như hiện tại. Vì Ông Phêrô mất do bệnh Covid điều đó khiến việc cử hành Thánh Lễ An Táng chưa được diễn ra.

Xin quý Anh Chị và các bạn chia buồn và hiệp dâng lời cầu nguyện.

Gia đình NVHB