Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Phêrô- Ông Nội của Chị Thanh Thảo Và Thanh Hiền

Nhận được tin Ông Phêrô Lê Bá Lộc, là ông nội của Chị Thanh Thảo Và Chị Thanh Hiền, đã được Chúa gọi về hưởng nhan Thánh Chúa vào lúc 11h45 ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Gia đình NVHB gửi lời chia buồn sâu sắc đến hai Chị cùng tang quyến trước sự mất mát to lớn này.

Trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng con xin kính tin và phó dâng linh hồn Ông Nội Phêrô vào bàn tay Quan phòng của Thiên Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa dẫn đưa Linh hồn Ông Nội Phêrô sớm về hưởng hạnh phúc viên mãn với Người.

Thánh Lễ án táng sẽ được cử hành vào lúc 5h00 sáng ngày 03 tháng 01 năm 2020 tại Thánh Đường giáo xứ Hòa Xuân, Giáo phận Bà Rịa.

Xin quý Anh Chị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB