Thành kính phân ưu: Linh hồn Phêrô, ông ngoại chị Ngô Hoàng Kim Ngân

Nhận được tin cụ Phêrô Nguyễn Hữu Hiếu, ông ngoại chị Ngô Hoàng Kim Ngân, vừa qua đời tối ngày 23 tháng 11 năm 2017, hưởng thọ 95 tuổi tại Giáo xứ Vinh Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin chia buồn cùng chị và tang quyến trước sự mất mát này. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch ơn cứu rỗi, dẫn đưa linh hồn Phêrô sớm được hưởng vinh phúc Nước Trời.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình.