Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Phê-rô – Thân Phụ Chị Nguyễn Ngọc Mai Lan

Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời.” (Ga 6,40).

Nhận được tin Ông Phêrô Nguyễn Văn Tưởng , là thân phụ của Chị Nguyễn Ngọc Mai Lan, đã qua đời vào lúc 12h00 ngày 11 tháng 8 năm 2019, hưởng thọ 61 tuổi.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Chị và tang quyến trước sự mất mát lớn lao này.
Nguyện xin Thiên Chúa dẫn đưa Linh hồn Ông Phêrô sớm về hưởng nhan Thánh Chúa. Đồng thời, chúng con cầu xin Thiên Chúa là nguồn mạch an ủi, nâng đỡ tang gia trong lúc khó khăn này.
Thánh Lễ án táng sẽ được cử hành vào lúc 4h30 ngày 14 tháng 08 năm 2019 tại Thánh Đường giáo xứ La Ngà.
Sau đó Linh cửu được hoả táng tại Phúc An Viên, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.
Xin quý Anh Chị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện và dâng 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính cầu cho linh hồn Ông Phê-rô.
Gia Đình NVHB