Thành kính phân ưu: Linh hồn Phanxico Xavie – Thân Phụ của chị Nguyễn Cẩm Tú Oanh

Ai Tín

“Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cuộc đời…” ( TV 22,6)

 

Nhận được tin ông cố Phanxico Xavie Nguyễn Văn Hiếu – là thân phụ của chị Nguyễn Cẩm Tú Oanh. Vừa được Chúa gọi về hưởng nhan thánh Chúa vào lúc 13h ngày 23 tháng 06 năm 2018. Trong tâm tình yêu mến và hiệp thông, Gia đình Nữ Vương Hoà Bình xin được gửi lời phân ưu chân thành đến chị và gia đình.

Với niềm tin vào Đức Ki-tô chịu tử nạn và Phục sinh. Chúng ta phó dâng linh hồn Phanxico Xavie vào bàn tay Quan phòng và Lòng thương Xót vô bờ của Thiên Chúa. Tin tưởng rằng, linh hồn Phanxico Xavie khi còn tại thế đã yêu mến và kiếm tìm Chúa qua đời sống hy sinh hằng ngày, thì nay linh hồn ông cố cũng được Chúa thương ban hạnh phúc nước Trời.

Thánh lễ an táng được cử hành tại Giáo Xứ Phước Tỉnh, Giáo phận Bà Rịa.

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB