Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Ông Cố Phêrô Trần Văn Đạo Thân Phụ Của Chị Isaver Trần Thị Phi Trâm

“Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi …”

(Bài hát: Thân con là bụi đất)

Trong niềm tín thác vào Đức Ki-tô chịu tử nạn và phục sinh,
Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin chung chia nỗi buồn với Chị Isaver Trần Thị Phi Trâm khi hay tin Chúa đã gọi linh hồn Ông Phêrô Trần Văn Đạo về với Chúa.

Phút biệt ly trong cuộc đời luôn là một thử thách khó khăn, nhưng trong Đức tin người Ki-tô hữu, chúng ta tin tưởng linh hồn Ông Phêrô đã được Chúa yêu thương đưa về để hưởng niềm vui nước Trời. Vì vậy, trong tình hiệp thông, tất cả các thành viên trong Gia đình NVHB cùng Cầu nguyện để xin Chúa khích lệ tang gia vượt qua nỗi đau này và cùng hân hoan vì niềm tin vào sự sống vĩnh cửu.

Được biết Ông Phêrô được Chúa gọi về vào lúc 1h00 ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Thánh Lễ an táng đã được cử hành vào lúc 15h00 ngày 02 tháng 01 năm 2024 tại Thánh Đường Giáo xứ Hàn Thiên.

Xin quý Anh Chị và các bạn cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Phêrô.

Gia đình NVHB