Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Ông Cố Giuse Thân Phụ Của Chị Cecillia Nguyễn Trần Phương Hà

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi” (Lc 2,29)

Nhận được tin Ông Cố Giuse Nguyễn Mạnh Hùng Thân Phụ của Chị Cecillia Nguyễn Trần Phương Hà đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 10h00 ngày 9 tháng 3 năm 2024.

Phút biệt ly trong cuộc đời luôn là một thử thách khó khăn, nhưng trong Đức tin người Ki-tô hữu, chúng ta tin tưởng linh hồn Ông Cố Giuse đã được Chúa yêu thương đưa về để hưởng niềm vui nước Trời. Vì vậy, trong tình hiệp thông, tất cả các thành viên trong Gia đình NVHB cùng Cầu nguyện để xin Chúa khích lệ tang gia vượt qua nỗi đau này và cùng hân hoan vì niềm tin vào sự sống vĩnh cửu.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 8h30 ngày 12 tháng 3 năm 2024 tại Thánh đường Giáo xứ Phước Hưng, Giáo phận Bà Rịa.

Xin quý Anh Chị và các bạn cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Giuse.

Gia đình NVHB