Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Mattheu – Ông Của Chị Tường Vy Và Bạn Trung Nghĩa

Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
Tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con …”
 ( TV 43, 4 )

Nhận được tin Cụ Ông Mattheu Phạm Hữu Sự – là Ông của Chị Tường Vy và bạn Trung Nghĩa, đã được Chúa gọi về hưởng nhan Thánh Chúa vào lúc 18h09 ngày 27 tháng 05 năm 2020.

Trong tâm tình hiệp thông, Gia Đình NVHB xin gửi lời chia buồn đến Chị và bạn cùng tang quyến trước sự mất mát lớn lao này.

Trong niềm tin Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh, chúng ta tin tưởng phó thác linh hồn Cụ Ông Mattheu vào bàn tay quan phòng của Chúa để cùng được vui hưởng nhan Thánh Ngài.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành vào lúc 07h30 , ngày 01 tháng 06 năm 2020 – Tại Thánh Đường giáo xứ Thanh An, tỉnh Bình Phước.

Xin quý Anh Chị và các bạn hiệp ý cùng cầu nguyện.

Gia Đình NVHB