Thành kính phân ưu: Linh hồn Maria- Bà nội của bạn Đỗ Thị Uyên Vi và Đỗ Thu Vân

Nhận được tin bà Maria Bùi Thị Tấc – là Bà nội của bạn Đỗ Thị Uyên Vi và bạn Đỗ Thu Vân. Vừa được Chúa gọi về hưởng nhan thánh Chúa vào ngày 04 tháng 10 năm 2018. Trong tâm tình yêu mến và hiệp thông, Gia đình Nữ Vương Hoà Bình xin được gửi lời phân ưu chân thành đến hai bạn và gia đình.

Với niềm tin vào Đức Ki-tô chịu tử nạn và Phục sinh. Chúng ta phó dâng linh hồn Maria vào bàn tay Quan phòng và Lòng thương Xót vô bờ của Thiên Chúa. Tin tưởng rằng, linh hồn Maria khi còn tại thế đã yêu mến và kiếm tìm Chúa qua đời sống hy sinh hằng ngày, thì nay linh hồn bà cố cũng được Chúa thương ban hạnh phúc nước Trời.

Thánh lễ an táng được cử hành tại Thánh đường Giáo Xứ Thánh Linh

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB