Thành kính phân ưu: Linh hồn Maria – Bà ngoại của Bạn Nguyễn Xuân Quỳnh.

“CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi …” ( TV 118, 14 )

Nhận được tin cụ bà Maria Nguyễn Thị Kim Tồn là bà ngoại của bạn Nguyễn Xuân Quỳnh được Chúa gọi về hưởng nhan Thánh Chúa vào ngày 21 tháng 01 năm 2019.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn Nguyễn Xuân Quỳnh cùng gia đình.

Trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận linh hồn Maria về hưởng hạnh phúc viên mãn với Người.

Thánh lễ an táng được cử hành tại Giáo xứ Thạnh An, Giáo phận Long Xuyên.

 Xin quý Anh Chị và các bạn hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Maria.

Gia đình NVHB