Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Giuse – Ông Ngoại Của Anh Chị Phạm Thanh Tâm – Đỗ Châu Giang

“Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,

Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất và hải đảo xa vời.” (TV 65, 6)

Nhận được tin cụ Ông Giuse Nguyễn Tám, là ông ngoại của Anh Phaolô Phạm Thanh Tâm và Chị Teresa Đỗ Châu Giang, đã được Chúa gọi về hưởng nhan Thánh Chúa vào lúc 18h30 ngày 21 tháng 12 năm 2020.

Trong tâm tình hiệp thông, Gia đình NVHB gửi lời chia buồn sâu sắc đến Anh,Chị cùng tang quyến trước sự mất mát to lớn này.

Trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng con xin kính tin và phó dâng linh hồn cụ Ông Giuse vào bàn tay Quan phòng của Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa dẫn đưa Linh hồn Cụ Ông Giuse sớm về hưởng hạnh phúc viên mãn với Người. Đồng thời chúng ta xin Chúa an ủi tang gia trong khoảng thời gian đau buồn như hiện tại.

Thánh Lễ án táng sẽ được cử hành vào lúc 15h00 ngày 23 tháng 12 năm 2020 tại Thánh Đường Giáo xứ Bình Châu , Giáo phận Long Xuyên.

Xin quý Anh Chị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia Đình NVHB