Thành Kính Phân Ưu : Linh Hồn Gioakim – Thân Phụ Anh Nguyễn Ngọc Nguyên

“Vì Chúa thương con nên Ngài tạo tác, vì Chúa thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi …”

(Bài hát: Thân con là bụi đất)

Trong niềm tín thác vào Đức Ki-tô chịu tử nạn và phục sinh,
Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin chung chia nỗi buồn với Anh Nguyễn Ngọc Nguyên khi hay tin Chúa đã gọi linh hồn Bác Gioakim Nguyễn Văn Hương về với Chúa.

Phút biệt ly trong cuộc đời luôn là một thử thách khó khăn, nhưng trong Đức tin người Ki-tô hữu, chúng ta tin tưởng linh hồn Bác Gioakim đã được Chúa yêu thương đưa về để hưởng niềm vui nước Trời. Vì vậy, trong tình hiệp thông, tất cả các thành viên trong Gia đình NVHB cùng Cầu nguyện để xin Chúa khích lệ tang gia vượt qua nỗi đau này và cùng hân hoan vì niềm tin vào sự sống vĩnh cửu.

Được biết Bác Gioakim được Chúa gọi về vào lúc 9h00 ngày thứ 6 ngày 06 tháng 03 năm 2020.

Thánh Lễ án táng sẽ được cử hành vào lúc 4h30 ngày 09 tháng 03 năm 2020 tại Thánh Đường Giáo xứ Đá Hàn, Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận. Hỏa táng tại Nha Trang.

Xin quý Anh Chị và các bạn hiệp dâng 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin kính đề cầu nguyện cho linh hồn Gioakim.

Gia đình NVHB