Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Cụ Bà Maria – Bà Nội Của Chị Lê Hoàng Phương Anh.

“ Linh hồn người công chính ở trong tay Chúa và Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu.”    (Kn 3, 1a.6b)

Được tin Cụ Bà Maria Trần Thị Liên, là bà nội của Chị Lê Hoàng Phương Anh vừa được Chúa gọi về hưởng nhan Thánh vào lúc 23h30 ngày 02 tháng 08 năm 2019. Gia đình NVHB xin gửi lời phân ưu đến Chị cùng tang quyến.

Trong niềm tin vào bàn tay của Chúa Quan Phòng, chúng ta phó dâng linh hồn Cụ Maria vào Lòng thương Xót vô bờ của Thiên Chúa.

Tin tưởng rằng, linh hồn Cụ Maria khi còn tại thế đã yêu mến và kiếm tìm Chúa qua đời sống hy sinh hằng ngày, thì nay linh hồn Cụ cũng được Chúa thương ban hạnh phúc nước Trời.

Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Tam Phú, Giáo phận Xuân Lộc vào ngày 05/08/2019.

Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB