Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Bà Trầm Thị Kim Liên – Bà Ngoại Của Anh Nguyễn Hồ Hoàng Hải


“Con nguyện làm người tôi tớ
Bao nhiêu phúc lộc là bấy nhiêu nén vàng
Suốt đời xin mãi chuyên chăm
Cho nén vàng ngày càng lớn thêm
Khi đến giờ Chúa ghé mắt trông
Con vui mừng dâng Chúa xác hồn
Ước mong được ngài nói với con
Hãy đến tận hưởng ân phúc quê trời.”

Trích bài hát Tất cả là Hồng ân-

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời phân ưu đến Anh Nguyễn Hồ Hoàng Hải khi được tin cụ bà Trầm Thị Kim Liên là bà Ngoại của Anh đã yên nghỉ vào ngày 29/9/2021, hưởng thọ 93 tuổi. Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến Anh, cùng gia đình.

Trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng con cũng tin rằng cụ Trầm Thị Kim Liên , tuy chưa biết đến Chúa, nhưng trước mặt Người vẫn ăn ngay ở lành, cũng không mất phần thưởng Thiên Đàng. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận linh hồn cụ về hưởng hạnh phúc viên mãn với Người. 
Xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện.

Gia đình NVHB