Thành Kính Phân Ưu: Linh Hồn Bà Maria – Thân Mẫu Anh Gioan Baotixita Phạm Xuân Nhàn Và Chị Anna Đỗ Thị Phi Phượng

“Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở…”. (Gio-an 14:1)

Gia đình Nữ Vương Hòa Binh xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh Anh Gioan Baotixita Phạm Xuân Nhàn Và Chị Anna Đỗ Thị Phi Phượng trước sự ra đi của Thân Mẫu – Bà Maria Bùi Thị Hiểu

Thưa Cha trên trời, chúng con ca ngợi Cha và luôn tin rằng sự sống thật sự là khi được ở cạnh Cha. Xin Cha luôn đồng hành, ủi an và nâng đỡ anh chị em chúng con cũng như gia quyến của họ vượt qua những ngày trống vắng này. Hy vọng rằng ở nơi đó, một chỗ nữa đã được sắp xếp cho cuộc trở về của một người con của Cha – Bà Maria Bùi Thị Hiểu.

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 15h00 ngày 24 tháng 06 năm 2023 tại Thánh Đường Giáo xứ Đồng Công F2. Sau đó linh cửu được an táng tại Đất Thánh Giáo xứ Đồng Công F2

Xin quý anh chị và các bạn cùng dâng lời cầu nguyện cho Bà Maria

Gia đình NVHB.