Thành kính phân ưu: Linh hồn Ba của chị Dương Thị Quỳnh Trang

Nhận được tin linh hồn Dương Đình Na, ba chị Dương Thị Quỳnh Trang, vừa qua đời vào 15h50 ngày 07 tháng 04 năm 2018 tại  TP.Huế.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin chia buồn cùng chị và tang quyến trước sự mất mát này. Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch ơn cứu rỗi, sớm đưa linh hồn ông về hưởng vinh phúc Nước Trời.

Xin mọi người cùng hiệp ý Cầu nguyện.

Gia đình Nữ Vương Hòa Bình