Thành kính phân ưu: Linh hồn Bà Cố Anna – Bà ngoại của Chị Maria Nguyễn Thị Bích Vân.

“Hồn tôi trông chờ Chúa,

hơn lính canh mong đợi hừng đông …” ( TV 130, 6 )

Nhận được tin Bà Cố Anna – Bà ngoại của Chị Maria Nguyễn Thị Bích Vân, vừa được Chúa gọi về hưởng nhan Thánh Chúa vào ngày 26 tháng 01 năm 2019.

Gia đình Nữ Vương Hoà Bình vô cùng thương tiếc và gửi lời phân ưu đến chị cùng toàn thể tang quyến. Phía sau cánh cửa của sự Chết, chúng ta tin rằng Thiên Chúa đang chờ đón và Ngài sẽ ban hạnh phúc ngàn thu cho linh hồn Bà Cố Anna.

Chúng ta cầu xin Chúa ban Bình an đến gia quyến Bà Cố Anna. Nguyện xin Chúa thương và an ủi gia đình trong những ngày đau buồn này.

Lễ án táng sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng 01 năm 2019 tại giáo xứ Lạc Lâm, Giáo phận Đà Lạt.

Xin quý Anh Chị và các bạn hiệp dâng 1 kinh Lạy cha, 1 kinh Tin kính cầu nguyện cho linh hồn Anna.

Gia đình NVHB