THÀNH KÍNH PHÂN ƯU: CHA CỐ GIUSE NGUYỄN ĐỨC HÒA ,OP. – NGUYÊN GIÁM TỈNH TỈNH DÒNG ĐA MINH VIỆT NAM

“Muôn ly Chúa, gi đây theo li Ngài đã ha, xin để tôi t này được an bình ra đi (Lc 2,29)

Được tin Cha Cố Giuse Nguyễn Đức Hòa ,OP. đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 5h30 thứ 3 (16/5/2023). Nhóm Sinh Viên Nữ Vương Hòa Bình xin hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố Giuse.

Xin quý Anh Chị và các bạn hiệp lòng chia buồn và cầu nguyện cho Cha Cố.

Gia đình NVHB.