Thành kính phân ưu: Bà cố Catarina – Thân Mẫu Soeur tân Đồng hành Matta Hằng Liên

“Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa, Chúa đáp lời và giải thoát tôi …” (TV 118, 5)

Vào sáng sớm ngày 25 tháng 01 năm 2019, chúng ta nhận được Tin Buồn, Bà cố Catarina – Thân mẫu của Soeur tân Đồng hành Matta Hằng Liên, vừa được Chúa gọi về hưởng nhan Thánh Chúa.

Trong tâm tình hiệp thông, đại Gia đình NVHB xin gửi lời chia buồn đến Soeur Hằng Liên và Gia đình trước sự mất mát lớn lao này.

Trong lời Cầu nguyện, chúng ta tin tưởng phó dâng linh hồn Catarina vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa nâng đỡ và thứ tha những lỗi lầm của Linh hồn Catarina để Bà cố sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Thánh lễ An táng diễn ra tại Giáo Xứ Phong Ý, Giáo phận Thanh Hóa.

Cha Linh hướng Giuse Nguyễn Quang Huy, O.P. sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà cố Catarina. Xin quý Anh Chị và các bạn cùng Cha Linh hướng dâng lời Cầu nguyện cho Linh hồn Catarina.

Gia đình NVHB