Sự thật thú vị: theo giáo luật, mặt trăng cũng có một Giám Mục.

Áp dụng một điều khoản của Bộ Giáo Luật 1917, toàn bộ lãnh thổ mặt trăng, vệ tinh của trái đất, hiện nằm dưới quyền mục tử của một Giám Mục Hoa Kỳ, Giám Mục giáo phận Orlando, Florida.

 

Thật vậy, Bộ Giáo Luật 1917 quy định: các vùng lãnh thổ thổ mới được khám phá sẽ nằm trực tiếp dưới thẩm quyền của vị Giám Mục nơi mà những người khám phá đã xuất phát.

Năm 1968, giáo phận Orlando được thành lập ở bang Florida, Mỹ, do Đức Cha William Donald Borders làm Giám Mục tiên khởi. Một năm sau, tháng 7 năm 1969, phi thuyền Apollo 11 được cất cánh từ Cape Canaveral, chở theo 3 người trong chuyến hành trình đặt chân lên mặt trăng. Bởi vì Cape Canaveral thuộc địa phận giáo phận Orlando, và đoàn thám hiểm mặt trăng có người Công Giáo, nên Đức Cha William Donald Borders đã trở thành Giám Mục đầu tiên của mặt trăng theo giáo luật hiện hành.

( Ảnh minh họa – Internet )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngay sau khi tàu Apollo 11 quay về trái đất, Đức Giám Mục Borders đi viếng Toà Thánh và yết kiến Đức Thánh Cha Phaolô VI. Vị Giám Mục Orlando nói đùa với Đức Giáo Hoàng: “Thưa Đức Thánh Cha, ngài biết đó, con bây giờ là Giám Mục của mặt trăng.” Đức Giáo Hoàng có vẻ lúng túng nên Đức Cha Borders giải thích: theo Bộ Giáo Luật hiện hành, ngài đã trở thành Giám Mục của “vùng lãnh thổ mới được khám phá” nơi mặt trăng.

Nếu tính nghiêm túc, Orlando trở thành giáo phận lớn nhất, rộng hơn 37 triệu rưỡi kilômét vuông, tuy không thể nói là rộng nhất “trên thế giới.”

Cha John Giel, chưởng ấn Giáo Phận Orlando, nói rằng: dù giáo phận của ngài bao trùm cả mặt trăng, nhưng cũng không có hoa trái gì, vì chẳng có ai sống ở vùng lãnh thổ mới được khám phá kia; bao giờ tìm thấy người sống ở mặt trăng rồi tính tiếp.

Hiện không có ai phủ nhận quyền mục tử của vị Giám Mục Orlando đối với mặt trăng, dựa trên các quy tắc đã được thiết lập và chưa bị bãi bỏ, nên Đức Giám Mục Orlando hiện tại là Đức Cha John Gerard Noonan vẫn đang là Giám Mục trên danh nghĩa của mọi vùng đất trên mặt trăng.

 

Theo Aleteia

Gioakim Nguyễn biên dịch