Mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả 24/6

“ Ngài phải lớn lên, còn con thì nhỏ lại …”

(Ga 3, 30)

Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2018, Giáo Hội hân hoan mừng Lễ Sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả – Vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế.

Như một dấu chỉ của sự hiệp nhất, đại Gia Đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chúc mừng tới:

  • Cha nguyên Linh hướng: GB. Trần Thanh Thế, O.P.
  • Cha nguyên Đồng hành: GB. Nguyễn Tuấn Dũng, O.P.
  • Anh nguyên Đồng hành: GB. Vũ Thạch Vịnh, O.P.
  • Các anh cựu ban Điều hành: GB. Bùi Đức Vinh, GB. Doãn Đình Thi, GB. Nguyễn Kim Thành, GB. Trần Bá Giảng.
  • Ban điều hành: GB. Nguyễn Lê Đình Hoan

Và toàn thể các thành viên trong gia đình NVHB nhận thánh Gioan Tẩy Giả làm bổn mạng quan thầy.

Hòa chung một nhịp tim với Mẹ Hội Thánh, chúng ta vui mừng Cầu nguyện cùng Thánh Gioan Baotixita để xin Ngài chuyển cầu những ý nguyện đơn sơ, chân thành lên Ba Ngôi Chí Thánh. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành trên quý Cha, quý Thầy và toàn thể thành viên trong đại Gia Đình NVHB, đặc biệt là những anh em đã chọn Thánh nhân làm quan thầy. Để từ đây, quý Cha, quý Thầy và các anh em biết đón nhận ơn Chúa mà lướt thắng những khó khăn giữa đời và luôn can đảm làm chứng cho Sự Thật – Chân Lý.

Gia Đình NVHB