Mừng Lễ Truyền Chức Linh Mục: Thầy Phó Tế Giuse Hồ Sỹ Thảo, O.P.

” Tình Yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2Cr5,14)

Ơn thánh hiến thúc đẩy các linh mục dâng hiến trọn cả cuộc đời để phục vụ Giáo hội. Noi gương Đức Kitô Mục tử nhân lành, các linh mục tận tuỵ nhiệt thành với việc tông đồ, hy sinh tất cả vì đoàn chiên, chăn dắt đoàn chiên của Chúa, giúp các tín hữu gắn bó với Ngài.

Bí tích truyền chức thánh là một dấu chỉ dùng để thánh hiến những người Chúa chọn, để họ được quyền thi hành những công việc (tác vụ) thánh. Và để tiếp nối bổn phận ấy, quý Thầy Phó tế thuộc Tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã tiếp tục kế thừa sứ vụ thiêng liêng qua Lễ truyền chức Thánh Linh mục.

Thánh lễ Truyền Chức Thánh Linh Mục sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 23 tháng 9 năm 2020 tại Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Vào dịp này,  sẽ có 8 Thầy Phó Tế được trao tác vụ Linh Mục, trong đó có Thầy Phó Tế Giuse Hồ Sỹ Thảo, O.P. – Cựu sinh viên nhóm Nữ Vương Hòa Bình chúng ta.

Xin kính mời quý Anh, Chị và các Bạn đến tham dự Thánh lễ truyền chức để chúc mừng và cầu nguyện cho người Anh của chúng ta trong dịp lãnh nhận Thánh chức Linh Mục.

Từ nay Giáo Hội có thêm những thợ gặt tràn đầy lòng nhiệt thành và sức dẻo dai trên cánh đồng truyền giáo. Nguyện xin Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót nâng đỡ Tân Linh mục hoàn thành ơn gọi thánh thiêng.

Đồng thời, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện để Gia đình NVHB ngày càng có nhiều người con dâng mình cho Chúa trong ơn gọi Linh Mục, Tu sĩ.

Gia đình NVHB