Mừng Lễ Truyền Chức Linh Mục : Anh Nguyên Đồng Hành Gioan Baotixita Vũ Thạch Vịnh, O.P.

Thầy Giê-su cho việc thực thi ý Chúa Cha là bổn phận của mình: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy”. Thật vậy, Thầy đã luôn đồng thuận với Cha, luôn kết hợp mật thiết với Ngài và là một sự liên kết với chính con tim của Ngài.  Bí tích truyền chức thánh là một dấu chỉ dùng để thánh hiến những người Chúa chọn, để họ được quyền thi hành những công việc (tác vụ) thánh. Và để tiếp nối bổn phận ấy, quý Thầy Phó tế thuộc Tỉnh dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã tiếp tục kế thừa sứ vụ thiêng liêng qua Lễ truyền chức Thánh Linh mục.

Thánh lễ Truyền Chức Thánh Linh Mục sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 15 tháng 8 năm 2019 tại Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Vào dịp này,  sẽ có 8 Thầy Phó Tế được trao tác vụ Linh Mục, trong đó có Thầy Phó Tế Gioan Baotixita Vũ Thạch Vịnh, O.P – Cựu Đồng hành nhóm Nữ Vương Hòa Bình chúng ta.

Xin kính mời quý Anh, Chị và các Bạn đến tham dự Thánh lễ truyền chức để chúc mừng và cầu nguyện cho người Anh yêu quý của chúng ta trong dịp lãnh nhận Thánh chức Linh Mục.

Lạy Chúa, nguyện xin Ngài là nguồn ơn thánh hoá mọi loài, xin cho Tân Linh Mục luôn được kết hợp với Chúa Kitô nhờ mầu nhiệm Thánh Thể, để Cha luôn trung thành với ơn đã lãnh nhận trong ngày thụ phong. Nhờ đó, giúp Cha hoàn thành tốt sứ vụ của mình, đem Tin Mừng đến cho mọi người và yêu thương tha nhân.

Đồng thời, chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện để Gia đình NVHB ngày càng có nhiều người con dâng mình cho Chúa trong ơn gọi Linh Mục, Tu sĩ.

Gia đình NVHB