Mừng Lễ Trao Tác Vụ Phó Tế: Thầy Antôn Nguyễn Văn Nam, C.Ss.R.

” Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 89)

Những vị Phó tế trong Giáo Hội là những người dấn thân nghe theo tiếng kêu gọi của Chúa vào làm việc trong cánh đồng truyền gíao của Giáo Hội với những nhiệm vụ liên quan mật thiết đến rao giảng làm chứng cho nước tình yêu Thiên Chúa giữa con người.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình hân hoan chúc mừng: Anh Antôn Nguyễn Văn Nam – cựu trưởng nhóm sẽ được lãnh tác vụ Phó Tế trong dịp sắp tới.

Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 15h00 ngày 13/12/2020 (tức 11h00 trưa theo giờ Việt Nam) tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang, Tổng Giáo phận Melbourne, Giáo phận Ballarat, do Đức Cha Paul Brid CSsR chủ sự. (Thánh lể sẽ được livestream trên: Youtube:”Truyền Thông La Vang” và Facebook:”TTTM LaVang Melbourne).

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc phúc, gìn giữ Anh luôn mãi vui say đời tận hiến và ban đầy tràn Thánh Thần của Người xuống trên Anh, giúp Anh luôn trung thành thi hành thừa tác vụ mà Thiên Chúa và Giáo Hội trao phó.

Xin Anh, Chị và các bạn hiệp ý cầu nguyện cho Anh trong ngày hồng phúc này. Đồng thời, cũng hiệp ý cầu nguyện để Gia đình NVHB ngày càng có nhiều người con dâng mình cho Chúa trong ơn gọi tận hiến.

Gia đình NVHB