Mừng Lễ Thánh Vinh Sơn Phêriê 

Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Thánh Vinh Sơn Phêriê theo lịch riêng của dòng Đa-minh. Ngài là tấm gương cho việc loan báo Tin Mừng cứu độ, mang ánh sáng của Lời Chúa truyền bá cho nhân loại. Xin cho chúng ta biết noi theo gương Thánh nhân đem Lời Chúa vào đời sống để loan truyền nền văn minh tình thương cho thế giới. Trong tâm tình yêu mến tạ ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn chúng ta hân hoan chúc mừng ngày bổn mạng của các anh:

  • Anh nguyên Linh hướng và nguyên Đồng hành Vinh Sơn Martino Phạm Đình Chiến, O.P.
  • Anh nguyên Linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam, O.P.
  • Anh nguyên Đồng hành Vinh Sơn Lương Hồng Phong, O.P.

Nguyện chúc các anh đầy tràn hồng ân Chúa và theo gương thánh bổn mạng đem Chúa đến cho mọi người.

Trong dịp này, Gia đình NVHB cũng xin gửi lời chúc mừng đến các Anh và các bạn sinh viên đã nhận Thánh Vinh Sơn Phêriê làm Quan Thầy. Xin Thánh Vinh Sơn chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho tất cả những ước nguyện của mỗi người chúng ta.

Gia đình NVHB