Mừng Lễ Kính Thánh Vinh Sơn Phêriê

“Ai kiêu căng phản đối và chống báng sẽ luôn bị đứng ngoài cửa. Chúa Kitô, tôn sư khiêm nhượng, chỉ tỏ chân lí của Người cho những linh hồn khiêm nhượng và Người ẩn mình khỏi những kẻ kiêu căng.”

-Thánh Vinh Sơn Phêriê, O.P.-

Ngày hôm nay theo lịch riêng của Dòng Đa-minh, chúng ta long trọng mừng kính thánh Vinh Sơn Phêriê – vị thánh của mọi người. Thánh nhân sống nghèo khó đúng như lời Ngài giảng dạy. Thánh nhân là tấm gương cho việc loan báo Tin Mừng cứu độ, mang ánh sáng của Lời Chúa truyền bá cho nhân loại. Xin cho mỗi người chúng ta biết noi theo gương Thánh nhân đem Lời Chúa vào đời sống để loan truyền nền văn minh tình thương cho thế giới hôm nay.

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và qua lời chuyển cầu của Thánh Vinh Sơn Phêriê, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình xin gửi lời chúc mừng ngày Lễ Bổn mạng đến quý Cha và quý Anh:

  • Cha Phụ tá giám tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, O.P.
  • Anh nguyên Linh hướng và nguyên Đồng hành Vinh Sơn Martino Phạm Đình Chiến, O.P.
  • Anh nguyên Linh hướng Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam, O.P.
  • Anh nguyên Đồng hành Vinh Sơn Lương Hồng Phong, O.P.

Chúng em nguyện chúc các Anh được đầy tràn hồng ân Thiên Chúa và luôn noi theo gương Thánh Quan Thầy mọi ngày trong cuộc sống.

Trong dịp này, Gia đình NVHB cũng xin gửi lời chúc mừng đến các Anh và các bạn sinh viên đã nhận Thánh Vinh Sơn Phêriê làm Quan Thầy. Xin Thánh Vinh Sơn chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho tất cả những ước nguyện của mỗi người chúng ta.

Gia đình NVHB