Mừng Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ 03/07

Phúc cho ai đã không thấy mà tin” (Ga 20,29)

Sau khi Chúa phục sinh về trời và sau khi các tông đồ lãnh nhận Chúa Thánh Thần, theo lệnh truyền của Chúa sống lại: ” Anh em hãy đi khắp mọi nơi…”( Mt 28,19 ) Thánh Tôma, tông đồ đã đi rao giảng ở Patia, Ba Tư. Thánh nhân cũng tới loan báo Tin Mừng tại Ấn Độ và được phúc tử đạo tại đó. Thánh nhân là một người thu thuế nhưng khi đã có Chúa Thánh Thần và khi đã được đổi mới, Ngài đã hăng say rao giảng Tin Mừng và sẵn sàng theo bước chân của Thầy chết vì yêu.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con hoan hỷ, mừng lễ thánh Tôma tông đồ. Xin nhận lời thánh nhân cầu thay nguyện giúp mà củng cố lòng tin của chúng con, để chúng con được sống muôn đời, khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Kitô là Chúa .

Ngày 03 tháng 7, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta mừng kính Thánh Tôma tông đồ. Nhân dịp này, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình cũng xin gửi lời chúc mừng đến:

Bạn phụng vụ Tôma Hoàng Thế Sơn

Và tất cả các Anh, các Bạn đã chọn Thánh Tôma làm bổn mạng quan thầy.

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi cho chúng con biết noi theo gương Thánh Tôma mà can đảm tuyên xưng đức tin làm chứng về Ngài. Và xin ban cho chúng con lòng tin vững mạnh để luôn sẵn lòng vâng theo thánh ý Chúa.

Gia đình NVHB