Mừng Lễ Kính Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu 1/10

“Con là một linh hồn rất bé mọn, chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa”
Mừng Lễ Thánh quan thầy Teresa, thân gửi lời chúc mừng đến tất cả các chị và các bạn trong gia đình NVHB đã chọn Thánh Teresa Hài Đồng làm bổn mạng.

 Đặc biệt xin chúc mừng:

Các chị cựu Ban Đồng Hành:

 • Sr. Teresa Minh Hiển
 • Sr Teresa Lê Thị Huyền
 • Sr Teresa Trần Ngọc Linh
 • Sr Teresa Trần Thị Hiến

Các chị cựu Ban điều hành:

 • Teresa Lê Thị Thùy Trang
 • Teresa  Nguyễn Thị Thiên Giao
 • Teresa  Đinh Kim Ngân
 • Teresa  Trần Thị Hồng Trúc 
 • Teresa Nguyễn Thị Ngọc Thắm
 • Teresa  Phạm Thị Phương Linh
 • Teresa  Trần Thị Phương Linh

Trong ngày lễ kính thánh nữ Teresa, xin chúc cho các chị, các bạn sẽ noi theo tấm gương vị thánh bổn mạng của mình, sống một cuộc sống khiêm tốn, đơn sơ với một tâm hồn cao cả và lòng yêu mến thẳm sâu. Nguyện xin thánh Teresa chuyển cầu cùng Chúa ban cho các chị, các bạn luôn được bình an và nhiều ơn phước.

Gia đình NVHB