Mừng Lễ Kính Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 29/6

 
“Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.” (Mt 16,18)
Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan vẫn hằng mời gọi và tuyển chọn con người để cộng tác với Ngài trong công trình Cứu Độ. Thiên Chúa không tuyển chọn bằng những tiêu chuẩn của thế gian, nhưng ngược lại Ngài tuyển lựa một cách rất đặc biệt. Phê-rô, một người làm nghề chài lưới, thất học, nhút nhát … hay một Phao-lô ngông nghênh, cuồn sát Ki-tô hữu … Hai con người, hai số phận, hai trái tim chai đá bị tình yêu của Đức Ki-tô thánh hóa. Để rồi ngày hôm nay, khi nhắc đến Phê-rô và Phao-lô là nhắc đến HAI TRỤ CỘT VỮNG BỀN CỦA HỘI THÁNH. Ngày 29 tháng 6, Phụng vụ Giáo hội mời gọi chúng ta cùng lúc tôn kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô. Nhân dịp này, Gia đình Nữ Vương Hòa Bình cũng xin gửi lời chúc mừng đến:
* Anh đồng hành: Phê-rô Nguyễn Duy Đạt
* Các anh: 
 • Phê-rô Nguyễn Phúc Quang Điền
 • Phê-rô Phạm Thanh Tâm
 • Phê-rô Nguyễn Bảo Long
 • Phê-rô Nguyễn Anh Khởi
 • Phao-lô Nguyễn Minh Tuấn
 • Phao-lô Trần Trọng Tín
 • Phao-lô Nguyễn Thanh Trường
 • Phao-lô Đỗ Đình Hùng
 • Phao-lô Nguyễn Tiến Dũng
 • Phao-lô Trần Ngọc Chiêu
 • Phao-lô Lê Quốc Toàn
 • Và tất cả các Anh, các Bạn đã chọn hai Đấng làm Thánh quan thầy.
Nguyện xin Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Thiên Chúa. Ước mong rằng, trong thế giới ngày hôm nay, chúng ta gặp được nhiều Phê-rô và Phao-lô mới, dám theo, dám sống, dám hiến mình cho Tin Mừng Đức Ki-tô. Xin cho Giáo Hội có thêm những viên đá và những trụ cột mới để làm danh Chúa vinh hiển muôn đời. Một lần nữa, xin chúc mừng các Anh và các Bạn.
Gia đình NVHB.